UC MagazineUniversity of CincinnatiUC Magazine

UC Magazine

Vòng Viếng thăm Ảo Quanh Trường sở Đại Học — Campus Virtual Tour

Chào mừng bạn đến với vòng viếng thăm bằng hình do sinh viên sáng tạo quanh Trường sở Nội thành của Đại học Cincinnati. Vòng viếng thăm này cho ta một cái nhìn lướt qua mười một địa điểm mà bạn sẽ thấy nếu đích thân thực sự viếng thăm trường sở Đại Học. Hãy bấm vào bất cứ biểu tượng nào trên bản đồ để tới địa điểm tương ứng, hoặc bắt đầu vòng viếng thăm ở Tiền đình Đại Học.

Hãy tự mình đến thăm trường sở! Hãy ghi danh vào chuyến viếng thăm hàng ngày.


Welcome to the student-created video tour of the University of Cincinnati. This tour provides a short glimpse at ten locations you would see on the in-person campus tour. Click on any icon on the map to jump to that location, or begin the tour at University Pavilion.

Come see the campus for yourself! Register for a daily tour.

Credits

  • Binh Le, tour guide
  • Khanh Trinh '14, tour guide
  • Rachel Alig '09, writer & videographer
  • Travis Estell '09, videographer & website editor

Other languages