UC MagazineUniversity of CincinnatiUC Magazine

UC Magazine

Quảng trường Thư viện - Library Square

Thư viện Langsam là thư viện chính lớn nhất của UC, có hang chục trạm điện toán và một máy điện toán phòng lab chạy suốt 24 giờ, có các phòng nghiên cứu và phòng học, Phương tiện nối mạng Internet gồm thư mục trực tuyến và khả năng truy cập hàng trăm tờ báo học thuật và tài liệu tham khảo. UC là thành phần của OhioLINK, cung ứng truy cập hơn 20 triệu cuốn sách qua hệ thống cho mượn liên thư viện của Ohio.

UC còn có 16 thư viện bổ sung, thuộc các nha sở và chuyên ngành quanh trường sở.

Sảnh đường Zimmer chứa một trong những giảng đường lớn nhất của UC, cũng như nhiều văn phòng đại học và phòng học. Vườn Trên Mái nhà Zimmer nằm bên trên Sảnh đường Zimmer, nơi tuyệt vời để sinh viên đến học, tương tác và hưởng khí hậu tốt ngay giữa trường sở.


Langsam Library is UC’s largest and main library. Langsam Library has dozens of computer workstations and a 24-hour computer lab, as well as study rooms and classroom space. Internet access includes the online library catalog, as well as access to hundreds of academic journals and references. UC is part of OhioLINK, which provides access to over 20 million volumes through Ohio’s interlibrary loan system. UC also has 16 additional departmental and specialized libraries around campus.

Zimmer Hall contains one of UC’s larger auditoriums, as well as many University offices and a limited amount of classroom space. Zimmer Rooftop Garden is the area above Zimmer Hall. This relatively new green space provides a great place for students to study, interact, and enjoy good weather in the center of campus.

Related Info:

Next Tour Stop:

Credits:

  • Khanh Trinh '14, tour guide
  • Rachel Alig '09, writer & videographer
  • Travis Estell '09, videographer & Web site editor

This video tour was produced entirely by UC students.