UC MagazineUniversity of CincinnatiUC Magazine

UC Magazine

Sân trong Schneider - Schneider Quadrangle

Khu này được đặt tên để vinh danh Ông Herman Schneider, người sáng lập ra hợp tác xã giáo dục. Hợp tác xã giáo dục, thường gọi tắt là co-op đã được phát minh tại UC. Ngày nay, UC có 10 chương trình co-op hàng đầu. Co-op là thể thức sinh viên vừa học tại trường vừa xen kẻ đi làm có thù lao để có kinh nghiệm làm việc trong ngành đang học trên khắp thế giới. Kinh nghiệm từ những chương trình co-op trở thành những việc làm chính thức khi sinh viên đó tốt nghiệp.

Sảnh đường Baldwin chứa các văn phòng chính của Trường Kỹ thuật cùng với các phòng học và Thư viên kỹ thuật.

Old Chemistry (còn gọi là. "Old Chem") là trú sở của Khoa Ngôn ngữ và Văn học gốc Latin và Khoa Toán.

Sảnh đường Swift gồm có 18 lớp học “tinh khôn”. Tại đây còn có tờ báo News Record của trường sở, do sinh viên điều hành; còn có Sở Ombuds của trường Đại Học, là Trung tâm Tham vấn Trước khi vào Nghề; và Chương trình Vinh danh của Đại Học.


Formally dedicated as Schneider Quadrangle on October 10, 2007, this area is named in honor of Herman Schneider, the founder of cooperative education. This area was previously known as Baldwin Quadrangle (“Baldwin Quad”).

Baldwin Hall contains the main offices for the College of Engineering, along with classroom space and the Engineering Library. UC’s College of Engineering was the first college in the country to offer cooperative education, which was invented at UC by Herman Schneider in 1906. Cooperative education, or co-op, gives students the opportunity to alternate work and class quarters, earning paid, professional work experience while completing their degree.

Old Chemistry (“Old Chem”) is home to the Department of Romance Languages and Literature and our Math department.

Swift Hall includes 18 “smart” classrooms, in addition to offices for student organizations and activities. It houses the News Record, our on-campus, student-run newspaper. It is also home to our University Ombuds department, our Pre-Professional Advising Center, and our University Honors Program.

Next Tour Stop:

Credits:

  • Binh Le, tour guide
  • Rachel Alig '09, writer & videographer
  • Travis Estell '09, videographer & Web site editor

This video tour was produced entirely by UC students.