UC MagazineUniversity of CincinnatiUC Magazine

UC Magazine

Hội trường công cộng Sigma Sigma - Sigma Sigma Commons

Toàn thể khu này trước kia là một bãi đậu xe khỏng lồ, nay là một khoảng không gian xanh lớn dùng cho các buổi tập họp và sự kiện. UC là một trường sở xanh vì hầu hết mọi bãi đậu xe đều được chuyển đến những nhà xe nhiều tầng dọc theo ven hang rào của trường sở. Sinh viên UC được phép có xe hơi riêng, ngay cả những sinh viên năm thứ nhất; lệ phí đậu xe phải trả hàng quý. Số tiền chính xác tuỳ thuộc địa điểm đậu xe sinh viên chọn.

Hội trường công cộng Sigma Sigma là nơi thông thường sinh viên tập họp và là địa điểm của nhiều sự kiện trong trường sở như hoà nhạc và lễ hội, kể cả đại hội truyền thống hàng năm Sigma Sigma.

Trung Tâm Nghiên cứu Kỹ thuật gồm có trụ sở các chương trình kỹ thuật bậc cử nhân và bậc cao học và các phòng thí nghiệm nghiên cứu. Trung Tâm này do cựu sinh viên Michael Graves thiết kế; ông là một trong những cựu sinh viên xuất sắc nhất đã trở nên một kiến trúc sư quan trọng nhất thế giới.


The upper part of Campus Green is called Sigma Sigma Commons. It is a popular gathering place for students and a site for many campus events throughout the year, like band concerts and festivals, including the annual Sigma Sigma Carnival.

This entire area used to be a huge parking lot, but UC's Master Plan called for more green spaces on campus, so almost all parking has been moved to multi-level garages to make way for spaces like this one. Students at UC are allowed to have cars, even as first year students, and there is a quarterly fee for parking. The exact price depends on which parking facility students choose.

Morgens Hall and Scioto Hall, which contain housing for graduate and non-traditional students and their families, are currently closed for renovation. Turner Hall and Schneider Hall are examples of suite-style housing, where students have a bedroom, common area, and bathroom that are shared only with their fellow suitemates. They offer general student housing, as well as housing opportunities for students in the University Honors Program and for UC athletes.

The Engineering Research Center houses graduate and undergraduate engineering programs and research labs. It was designed by Michael Graves, one of UC’s most distinguished alumni, who has became one of the world’s most important architects.

Credits:

  • Binh Le, tour guide
  • Rachel Alig '09, writer & videographer
  • Travis Estell '09, videographer & Web site editor

This video tour was produced entirely by UC students.