UC MagazineUniversity of CincinnatiUC Magazine

UC Magazine

Tiền đình Đại học - University Pavilion

Trong toà nhà này, bạn có thể thực hiện được hầu hết mọi động tác học vụ có thể có tại UC.

Đây là nơi giải quyết Tiền trợ cấp và Nhập học Bậc Cử nhân, là nơi sinh viên có thể đóng tiền, ghi thêm tên vào lớp hoặc rút tên ra khỏi lớp và nhiều việc khác. Tiền đình Đại học cũng là nơi có Trung Tâm Triển khai Việc làm, Dịch vụ Dạy kèm, Trung Tâm Thi, Dịch vụ cho sinh viên Khuyết tật và nhiều chức năng khác hướng về sinh viên.

Đó đúng là trung tâm “một cửa” cho sinh viên. Sự thật, khi Tiền Đình Đại Học hoàn thành thì UC là một trong chỉ ba trường sở Đại Học trong toàn quốc có trung tâm “một cửa” cho sinh viên như vậy.

Phần lớn các việc mà sinh viên có thể làm tại trung tâm dịch vụ “một cửa” cho sinh viên cũng có thể thực hiện trực tuyến qua trang mạng Một Cửa.


University Pavilion is where the president of the university, Santa Ono, has his office. It is home to Financial Aid and Undergraduate Admissions and also serves as a campus “one stop” center. It is the place where students can pay bills, add/drop classes, and learn about financial aid. It houses the University’s Veteran Affairs office, Career Development Center, Testing Center, Disabilities Services, Tutoring Services, and more! When the University Pavilion was finished, UC was one of only three campuses nationwide that had a “one stop” type of place.

Related Info:

Next Tour Stop:

Credits:

  • Binh Le, tour guide
  • Rachel Alig '09, writer & videographer
  • Travis Estell '09, videographer & Web site editor

This video tour was produced entirely by UC students.